Make your own free website on Tripod.com
แนะนำสถานที่กันก่อน..
งานวันเอดส์โลก 48
ร่วมด้วยช่วยกัน !!!!!!!!
SRRT เตรียมพร้อม ! สู้ไข้หวัดนก
พิเศษ ๆ ใส่ไข่ !!!
1. ข้อมูล 18 แฟ้ม ส่งอำเภอ
2. ข้อมูลขึ้นทะเบียนบัตรทอง
3. รายงานเมืองไทยแข็งแรง
4.นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
บุคลากร ประจำการ
01 อำนวย ถาวร
02 จิตลัดดาวรรณ พันธุ์ผาสุข
03 แสนสุข เพียรงาม
พื้นที่รับผิดชอบ
หมู่ที่ หมู่บ้าน หลังคาเรือน ประชากร จนท.ผู้รับผิด
ชาย หญิง รวม
01

น้ำคำ

 
317
620
แสนสุข
04

นาเฮือง

 
421
827
จิตลัดดาวรรณ
06

คำสร้างบ่อ

 
207
401
อำนวย
07

นางช้างเฒ่า

 
556
1059
จิตลัดดาวรรณ
09

โชคชัยพร

 
217
441
อำนวย
11

ตาดไฮ

 
106
185
อำนวย
12

น้ำคำ

 
311
649
แสนสุข
ข้อมูล ณ 25/12/48
รวม
คำถามก๊วนกวน !!!
ภาพกิจกรรม ต่างๆ
 
อาคารสถานที่ / บริเวณโดยรอบ...?
งานสร้างสุขภาพ ที่ว่าการอำเภอ
ภายในเป็นงัยบ้าง...???
สาธารณสุขอำเภอกับงานรวมพลังฯ
งานวันเอดส์โลก 1 ธ.ค.48 ที่ คำไผ่ ...?
ศูนย์เด็กนาเฮืองนางช้างเฒ่า
งานสร้างสุขภาพฯ ที่ รพ.ยโสธร
ประชุมเตรียมพร้อมสู้ไข้หวัดนก...!!!
ประชุมเตรียมพร้อมสู้ไข้หวัดนก...!!!
ร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาดฯ
น้องๆนักศึกษาฯ ฝึกงาน จ้า
CopyLeft : PCU. Namkham Thaicharoen Yasothon
Last Update :